Uw privacy is belangrijk voor ons

Als je orfanto.org bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens van je. Hieronder leggen we precies uit hoe en waarom. Eén ding staat voorop: we gaan respectvol om met je privacy en behandelen je persoonsgegevens altijd vertrouwelijk.

Identiteitsgegevens

Orfanto – Fonds voor historische klavier cultuur
Orfanto vzw, gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 125 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Orfanto vzw
https://orfanto.org
Mechelsesteenweg 125
2018 Antwerpen

Axel De Schrijver is de Functionaris Gegevensbescherming van Orfanto vzw. Hij is te bereiken via gdpr @ orfanto.org

Persoonsgegevens die wij verwerken

Orfanto vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. 
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Orfanto vzw verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Orfanto vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– de overeengekomen bestelling in de webshop of evenement.

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– het inschrijvingsformulier voor de Nieuwsbrief.

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– administratieve doeleinden en communicatie over de bestellingen

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– administratieve doeleinden; communicatie over de bestellingen

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– betere beleving van de webshop ervaring

Om goederen en diensten bij je af te leveren
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– het afhandelen van de bestelling

Orfanto vzw analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– betere beleving van de webshop ervaring

Orfanto vzw volgt jouw surfgedrag over verschillende websites, middels Google Analytics houden wij bij via welke website(s) je onze website bezoekt waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– betere beleving van de webshop ervaring

Orfanto vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– administratieve doeleinden

Geautomatiseerde besluitvorming

Orfanto vzw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Orfanto vzw) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Orfanto vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Website gegevens:
Bewaartermijn 26 maanden
Reden: analyse van onze website bezoekers voor strategische doeleinden

Persoonsgegevens mailcontact voor bedrijfsactiviteiten
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: administratieve en strategische doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden
Orfanto vzw deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Orfanto vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Orfanto vzw jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Categorie

Naam

Omschrijving van verwerking

Land van vestiging

Contactformulier

Flamingo

Opslaan van persoonsgegevens en aanvragen via contactformulier op website.

Denemarken

Marketing diensten

Google Analytics

Opslaan van Persoonsgegevens, IP-adres, browser, internetbrowser en apparaat type, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten en strategische analyses.

USA

Verkoop diensten

eCommerce

WooCommerce & Automattic

Opslaan van Persoonsgegevens voor het uitvoeren van de verkoopactiviteiten.

USA

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Orfanto vzw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Orfanto vzw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie: Hoe verwijder ik cookies? https://orfanto.org/hoe-verwijder-ik-cookies/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma & _ga & _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Cookie: Sharethis
Naam: _sharethis_cookie_test__& __sharethis_cookie_test__
Functie: Social Media cookie die het mogelijk maakt om onze website te delen
Bewaartermijn: 26 maande

Cookie: WooCommerce
Naam: woocommerce_cart_hash & woocommerce_items_in_cart & wp_woocommerce_session
Functie: Cookie die ervoor zorgt dat de website actief blijft en dat producten worden toegevoegd aan het winkelmandje. Er wordt geen persoonlijke data meegegeven.
Bewaartermijn: altijd, tot dat consument geschiedenis wist browser.

Cookie: WordPress
Naam: wordpress_logged_in_ &wordpress_sec_ & wordpress_test_cookie
Functie: Cookie die ervoor zorgt dat de website werkt wanneer je inlogt met je persoonlijke account.
Bewaartermijn: altijd, tot dat consument geschiedenis wist browser.

Cookie: Facebook
Naam: fr – Facebook Cookie
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet voor marketing doeleinden op Facebook
Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Orfanto vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Orfanto vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Orfanto vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via .

Hopelijk is alles duidelijk omtrent je privacy op onze website of wanneer je gebruik maakt van onze diensten. Wil je toch echt meer informatie, neem dan zoals we hierboven aangeven, gerust vrijblijvend contact met ons op.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 22/12/2022