Wat betekent Orfanto?

Orfanto heeft als woord op zich geen eigen betekenis en toch wordt met deze naam heel wat gesuggereerd:

  • Orf van Orfeo, mythologische (half)god van de muziek
  • or van orgel, overdrachtelijk “koningin derinstrumenten”(dixit Mozart)
  • ant van ante, voorafgaand, vroeger
  • ant van Antwerpen en antieke cultuur
  • fant van fantasie (nodig voor deze vereniging en voor de activiteiten)
  • to: woorduitgang in het Italiaans, de taal van de muziek

Orfanto “klinkt”goed, zoals muziek liefst goed moet klinken, en orfanato betekent in het Spaans bovendien “weeshuis”.
Inderdaad, historische muziekinstrumenten zijn hulpeloos zonder “pleegouders”.